Zásady ochrany osobných údajov

www.citapreviadirecta.com

Údaje o užívateľoch prijaté majiteľom portálu sa spracúvajú v maximálnej dôvernosti.

Majiteľ zaviedol opatrenia a úrovne zabezpečenia ochrany osobných údajov vyžadované Ústavným zákonom 15/1999 zo dňa 13.12. o Ochrane osobných údajov a jeho usmerneniach pre rozvoj.

Pri poskytnutí časti svojich osobných údajov pre získanie prístupu k niektorým službám poskytovaných cez web stránku. Podľa Ústavného zákona 15/1999 zo dňa 13.12. o Ochrane osobných údajov, Vám oznamujeme, že Vaše údaje budú zahrnuté a uchované v súbore vo vlastníctve SOFTECA INTERNET, S.L.U., za účelom poskytnutia a ponúknutia služieb. Vyššie uvedený súbor bude registrovaný vo Všeobecnom registri Agentúry pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa užívateľ môže obrátiť za účelom overenia ich situácie.

Strana zodpovedná za súbory sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti ohľadom údajov obsiahnutých v súbore. Okrem toho, užívateľ je informovaný o svojom oprávnení využiť jeho práva na prístup, opravu, zrušenie, a ak je to potrebné na nesúhlas, podľa toho, ako je definované Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak chcete tieto práva využívať, musíte zaslať písomnú a podpísanú žiadosť a  priložiť fotokópiu identifikačného dokladu (v prípade, že žiadate vykonávanie práva pre tretiu stranu, musíte vyplniť oprávnenie pre tretiu strany a takisto priložiť fotokópiu identifikačného dokladu) adresovanú na SOFTECA INTERNET, S.L.U. Avenida del Cid, 8 – 4º 09005 BURGOS (Španielsko) alebo na emailovú adresu lopd@citapreviadirecta.com.

Účel tohto súboru je zjednodušiť narábanie so schôdzkami, a v prípade Vášho povolenia, kliknutím na príslušné zaškrtávacie políčko, na zasielanie notifikácií o schôdzkach, o zmenách a rušení schôdzok a službách podľa Vašich záujmov, a preto meno, telefón, e-mail a dôvod pre údaje o schôdzke by mali byť odovzdané spoločnosti, s ktorou ste si dohodli schôdzku.