Avís legal

www.citapreviadirecta.com

Titular de la web El domini www.citapreviadirecta.com és titularitat de SOFTECA INTERNET, SLU amb CIF B-09415316, i domicili social a Calle Caleruega 53, local 1 - 09001 Burgos. Inscrita al Registre Mercantil de Burgos, al tom 486, filo 138, secció GE, full BU-9352, inscripció 1.

Ús de la Web L'accés i ús de la Web atribueix la condició d'Usuari del portal, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal.

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, LSSICE i el present Avís Legal i respondrà de qualssevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives o emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui d'aplicació, ni utilitzar-los per activitats il·lícites, contràries a la bona fe o l'ordre públic.

Contigut de la Web i enllaços Els continguts d'aquesta Web tenen com a finalitat la gestió de les cites prèvies en línia entre l'usuari i l'empresa.

SOFTECA INTERNET, SLU no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de l'Usuari que accedeix a ells o els utilitza.

Propietat intel·lectual de la web Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de SOFTECA Internet, SLU, corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, sense que pugui entendre que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de SOFTECA Internet, SLU. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei

Actualització i modificació de la pàgina web SOFTECA INTERNET, SLU es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics SOFTECA INTERNET, SLU no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SOFTECA INTERNET, SLU

També s'exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de presentar en l'estricte exercici de les seves competències.

Condicions Particulars La utilització de determinats Serveis i Continguts oferits per SOFTECA Internet, SLU a través del web pot regir per condicions particulars pròpies que poden completar i/o modificar el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars dels mateixos.

Establint-se de la següent manera

L'usuari web podrà realitzar una cita prèvia de forma gratuïta i sobre una empresa amb el servei de citapreviadirecta.com disponible.

Disposarà de mecanismes per modificar o anul·lar la cita realitzada per la qual cosa després d'haber realitzat 5 cites falses sobre la plataforma serà bloquejat i no podrà realitzar més cites amb aquest correu electrònic.

Les empreses adherides al servei de citaprevia.com firmaran un contracte particular i unes clàusules no descrites en aquest document.

La sol·licitud de l'usuari constitueix les condicions particulars a què van associades les presents "Condicions Generals de la Contractació", perquè les llegeixi, imprimeixi (si s'escau), arxivi i accepti, no podent el comprador adquirir el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. L'usuari sempre disposarà d'aquestes condicions en un lloc visible i lliurement accessible de la web.

Pel que les presents condicions, juntament amb la sol·licitud de la cita concreta realitzada a la web, constitueixen la formalizació del servei. Pel que l'usuari ha de

  1. Haver llegit, entenent i acceptant les presents Condicions Generals de Contractació
  2. Ser major d'edat i amb plena capacitat de contractació

Alteració de Condicions Generals

Les condicions generals han estat redactades d'acord amb la legislació aplicable en la matèria. SOFTECA INTERNET, SLU es reserva el dret de modificar les presents Condicions en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al comprador, que en qualsevol cas, és l'únic responsable de revisar com a requisit previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web . En tot cas, es consideraran vàlides i aplicable les Condicions que estiguessin exposades a la web en el moment que el comprador adquireixi els corresponents productes.

Indicacions sobre el producte Les descripcions dels serveis exposats al lloc web es realitzen d'acord amb la informació proporcionada per les empreses adherides a citaprevia.com

Disponibilitat dels serveis En cas d'indisponibilitat del servei sol·licitat a la cita prèvia abans de la data de realització, l'usuari serà informat via correu electrònic o telefònica.

Galetes SOFTECA INTERNET, SLU utilitza galetes amb l'única finalitat d'oferir un servei més personalitzat i ajudar que la navegació per les seves pàgines resulti més fàcil i ajustada a les preferències dels seus usuaris. Una galeta és un petit fitxer de text que un servidor de pàgines web emmagatzema a la unitat de disc dur de l'usuari. Les galetes no poden per si mateixes identificar una persona ja que no fan referència a cap dada de caràcter personal i no es poden executar com a codi o contenir virus. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació

Política privacitat

La informació que fa referència als usuaris rebuda pel titular del portal és tractada amb la màxima confidencialitat.

El titular ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desplegament.

Per accedir a alguns dels serveis que ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la legislació relativa a Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i s'inclouran en un fitxer titularitat de SOFTECA INTERNET, SL, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. El citat fitxer figura inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades, al qual pot accedir l'usuari per comprovar la situació d'aquestes.

El responsable del fitxer es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte les dades incloses en el fitxer. Així mateix, s'informa a l'usuari de la seva facultat d'exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i si escau, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, amb fotocòpia del DNI adjunta, (en cas de sol·licitar l'exercici d'un dret per compte d'un tercer, haurà de complimentar una autorització per part del tercer, adjuntant de la mateixa manera la fotocòpia del DNI) adreçada a SOFTECA Internet, SLU Calle Caleruega 53, local 1 - 09001 Burgos (Espanya) o a l'adreça de correu electrònic lopd@citapreviadirecta.com

La informació rebuda és comunicada exclusivament a l'empresa adherida al servei de citapreviadirecta.com on l'usuari ha realitzat la cita, impedint l'accés a la resta d'empreses, adoptant-se les mesures necessàries per evitar accessos no autoritzats.